malta co to jest
Co oznacza Malta: Morzu Śródziemnym, na południe od Sycylii, obejmuje trzy wyspy: Malta, Ghawdex.

Czy przydatne?

Czym jest Malta

Definicja z ang. malta, z niem. Malta.

Definicja MALTA: (Repubblika ta Malta) kraj położone na Morzu Śródziemnym, na południe od Sycylii, obejmuje trzy wyspy: Malta, Ghawdex (Gozo) i Kemmuna (Comino). Stolica Valletta. Język urzędowy maltański. Pow. 316 km2, 392 tys. mieszkańców, raczej Maltańczyków, niewielka mniejszość brytyjska (2%). Dominującą religią jest katolicyzm. M. ma bardzo długą historię osadnictwa (1400 przed naszą erą) na początku Fenicjan, później Greków, podbijana poprzez Kartagińczyków, Rzymian, plemiona germańskie, w dalszym ciągu stała się częścią Bizancjum, która przeszła w ręce Arabów. Pozyskana w XI w. poprzez Normanów i przyłączona do Królestwa Obojga Sycylii. W XVI w. stała się lennem zakonu joannitów, została pozyskana poprzez wojska napoleońskie, a po ich ostatecznej klęsce kongres wiedeński w 1815 przekazał ją Ogromnej Brytanii jako bazę wojskową. W 1964 M. uzyskała pełną niepodległość jako członek brytyjskiej Wspólnoty Narodów. W 1974 proklamowano stworzenie Republiki M., z systemem wielopartyjnym, jednoizbowym parlamentem. Pomyślnie rozwijająca się gospodarka oparta jest na turystyce, w usługach pracuje dwie trzecie społeczeństwa, rozwinięty jest także przemysł lekki. M. wystąpiła o członkostwo w UE, skończyła jako jeden z nielicznych państw bezproblemowo negocjacje na szczycie w Kopenhadze w grudniu 2002. W marcu 2003 społeczeństwo w referendum akcesyjnym opowiedziało się w większości za członkostwem. Jest członkiem Porady Europy i ONZ. Od 1 maja 2004 w UE

Czym jest Malta znaczenie w Słownik na M .

Co znaczy Monnet Jean:
Definicja francuski polityk i dyplomata, ekonomista i finansista. Po II wojnie światowej zaangażował się aktywnie na rzecz idei zjednoczonej Europy. Był autorem planu zwanego planem Schumana, otwierającego malta co to jest.
Co znaczy Memorandum Finansowe:
Definicja będący porozumieniem pomiędzy Komisją Europejską i rządem państwa partnerskiego w odniesieniu realizacji programów narodowych. Ustala rozmiar i tryb przekazywanej do państwie pomocy finansowej malta definicja.
Co znaczy Międzynarodowy Rynek Walutowy:
Definicja foreign exchange market) obejmuje transakcje zamiany walut (kupnosprzedaż) i mechanizm regulacji prawnych, wyznaczających fundamentalne procedury działania na tym rynku i instytucji zaangażowanych w malta co znaczy.
Co znaczy Międzyrządowa Konferencja Akcesyjna:
Definicja procesu negocjacji akcesyjnych między krajami członkowskimi a państwami kandydującymi. Obrady MKA toczą się na dwóch poziomach: na szczeblu szefów delegacji krajów członkowskich i kandydujących malta słownik.
Co znaczy Minerva:
Definicja wykonywany w ramach programu edukacyjnego UE Socrates, zaprojektowany na 200006. Jego celem jest wspieranie współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia otwartego i na odległość, stosowania malta znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: