manifest dnia wszystkich co to jest
Co oznacza Manifest dnia Wszystkich Świętych: dziewięciu ekonomistów z różnych ośrodków naukowych.

Czy przydatne?

Czym jest Manifest dnia Wszystkich Świętych

Definicja z ang. Manifest All Saints Day, z niem. Manifest Allerheiligen.

Definicja: raport z lat 70. opracowany poprzez dziewięciu ekonomistów z różnych ośrodków naukowych Europy i opublikowany w The Economist. Zakładał on powstanie Unii Gospodarczej i Walutowej nie opierając się na regulaminów administracyjnych, lecz działania sił rynkowych i świadomego wyboru społeczeństw krajów tworzących unię. Manifest zawiera również propozycję wprowadzenia wspólnej waluty europy (E), która na równi z walutami narodowymi pełniłaby funkcję pieniądza na obszarze EWG; wartość wspólnej waluty miała zostać ustalona w oparciu o reprezentatywny koszyk dóbr, a jej kurs zamiany na waluty narodowe miał pozostać płynny. Stworzenie waluty o stabilnej wartości i z tego powodu atrakcyjniejszej od walut narodowych sprawi, Iż społeczeństwa krajów członkowskich świadomie wybiorą europę jako walutę i w ten sposób doprowadzą do stworzenia unii monetarnej

Czym jest Manifest dnia Wszystkich znaczenie w Słownik na M .