mechanizm kursów walutowych co to jest
Co oznacza mechanizm kursów walutowych 2: Mechanism 2, ERM 2) nowy mechanizm wahań kursowych.

Czy przydatne?

Czym jest mechanizm kursów walutowych 2

Definicja z ang. the mechanism of exchange rates 2, z niem. der Mechanismus der Wechselkurse 2.

Definicja: (z angielskiego: Exchange Rate Mechanism 2, ERM 2) nowy mechanizm wahań kursowych funkcjonujący od 1999 wspólnie z wprowadzeniem euro. Zakłada, Iż kursy walut nienależących do EMU mogą wahać się w relacji do centralnie ustalonego kursu euro w przedziale +/ 15%

Czym jest mechanizm kursów walutowych 2 znaczenie w Słownik na M .