monetarystyczna koncepcja co to jest
Co oznacza monetarystyczna koncepcja integracji walutowej: poprzez Francję i Belgię. Zakładała ona.

Czy przydatne?

Czym jest monetarystyczna koncepcja integracji walutowej

Definicja z ang. monetarist concept of monetary integration, z niem. monetaristischen Konzept der monetären Integration.

Definicja: koncepcja utworzenia EMU reprezentowana poprzez Francję i Belgię. Zakładała ona, Iż dzięki konsekwentnej polityce monetarnej państwa członkowskie są w stanie doprowadzić do zahamowania wzrostu cen i wprowadzić stałe kursy walutowe i ujednolicić polityki gospodarcze. Zobacz także koncepcja ekonomistów integracji walutowej

Czym jest monetarystyczna koncepcja znaczenie w Słownik na M .