monitoring co to jest
Co oznacza monitoring: różnego rodzaju danych ilościowych i jakościowych opisujących mechanizm.

Czy przydatne?

Czym jest monitoring

Definicja z ang. monitoring, z niem. Überwachung.

Definicja MONITORING: zbieranie, przetwarzanie i badanie różnego rodzaju danych ilościowych i jakościowych opisujących mechanizm wdrażania konkretnego programu albo realizacji projektu. Fundamentalnym celem m. jest kontrola zgodności założeń projektowych ze stanem faktycznym

Czym jest monitoring znaczenie w Słownik na M .

Co znaczy MERCOSUR:
Definicja Południa (hiszp. Mercado Comun del Cono Sur), organizacja powołana na mocy traktatu z Asuncion (Paragwaj), podpisanego 26 marca 1991 poprzez Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj. Państwa te monitoring co to jest.
Co znaczy Monetarystyczna Koncepcja Integracji Walutowej:
Definicja utworzenia EMU reprezentowana poprzez Francję i Belgię. Zakładała ona, Iż dzięki konsekwentnej polityce monetarnej państwa członkowskie są w stanie doprowadzić do zahamowania wzrostu cen i wprowadzić monitoring definicja.
Co znaczy Międzynarodowa Sieć Nadzoru Rynku:
Definicja IMSN) międzynarodowa organizacja skupiająca (nieformalnie) w pierwszej kolejności te jednostki administracji publicznej działające w różnych państwach, które są odpowiedzialne za ochronę konsumentów monitoring co znaczy.
Co znaczy Misja Policyjna Unii Europejskiej W Bośni I Hercegowinie:
Definicja samodzielna operacja policyjna UE, rozpoczęła się 1 stycznia 2003 wskutek połączenia sił UE i międzynarodowego oddziału policyjnego ONZ. Jest częścią podjętej poprzez Unię i innych aktorów stosunków monitoring słownik.
Co znaczy Marża Dumpingowa:
Definicja wartością normalną a niższą od niej ceną użytkowaną poprzez eksportera danego towaru na terenie Wspólnoty Europejskiej. Marża dumpingowa wyznacza górną granicę wysokości cła antydumpingowego. Zobacz monitoring znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: