jean monnet co to jest
Co oznacza Monnet Jean: dyplomata, ekonomista i finansista. Po II wojnie światowej zaangażował się.

Czy przydatne?

Czym jest Monnet Jean

Definicja z ang. Jean Monnet, z niem. Jean Monnet.

Definicja MONNET JEAN: (18881979) francuski polityk i dyplomata, ekonomista i finansista. Po II wojnie światowej zaangażował się aktywnie na rzecz idei zjednoczonej Europy. Był autorem planu zwanego planem Schumana, otwierającego sposobność współpracy francusko-niemieckiej w dziedzinie węgla i stali w ramach europejskich organizacji, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. W 1955 założył Komitet Akcji na rzecz Stanów Zjednoczonych Europy, który podejmował działania wykorzystywane integracji gospodarczej Szóstki krajów-członków EWWiS. Jego poczynania przyczyniły się w 1957 do stworzenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. M. do chwili swej Zgonu angażował się konsekwentnie na rzecz idei zjednoczonej Europy, pozostając do 1975 przewodniczącym utworzonego poprzez siebie Komitetu

Czym jest Monnet Jean znaczenie w Słownik na M .

Co znaczy Misja Wojskowa Unii Europejskiej W Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii:
Definicja samodzielna operacja wojskowa UE. Na posiedzeniu w Kopenhadze (1213 grudnia 2002) Porada Europejska potwierdziła gotowość Unii do przejęcia od NATO operacji wojskowej w Byłej Jugosłowiańskiej monnet jean co to jest.
Co znaczy MEFTA:
Definicja Strefa Wolnego Handlu Wyrobami Przemysłowymi monnet jean definicja.
Co znaczy Moja Szkoła W Unii Europejskiej:
Definicja zapoczątkowany 1 stycznia 2003, skierowany do młodzieży w wieku 1319 lat ze szkół gimnazjalnych i średnich, którego celem jest przeprowadzenie kampanii informacyjnej i działań edukacyjnych na temat monnet jean co znaczy.
Co znaczy Mechanizm Kursów Walutowych 2:
Definicja Exchange Rate Mechanism 2, ERM 2) nowy mechanizm wahań kursowych funkcjonujący od 1999 wspólnie z wprowadzeniem euro. Zakłada, Iż kursy walut nienależących do EMU mogą wahać się w relacji do monnet jean słownik.
Co znaczy Margines Dumpingu:
Definicja marża dumpingowa monnet jean znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: