narodowe modele polityki co to jest
Co oznacza narodowe modele polityki społecznej: w poszczególnych krajach członkowskich obejmujące.

Czy przydatne?

Czym jest narodowe modele polityki społecznej

Definicja z ang. National social policy models, z niem. Nationale Sozialpolitik Modelle.

Definicja: modele polityki socjalnej funkcjonujące w poszczególnych krajach członkowskich obejmujące: 1. schemat państwa socjalnego typu kontynentalnego (schemat Bismarcka); 2. schemat państwa dobrobytu typu skandynawskiego; 3. schemat państwa dobrobytu typu anglosaskiego; 4. schemat holenderski. W pierwszych dwóch dąży się do zapewnienia obywatelom standardu życia znacząco przekraczającego minimum społeczne, a różnica pomiędzy nimi bazuje jedynie na określeniu kręgu beneficjantów w koncepcji kontynentalnej zabezpieczeniem obejmuje się osoby aktywne zawodowo i przez zabezpieczenie rodzinne całe społeczeństwo; w modelu skandynawskim przede wszystkim zabezpiecza się całe społeczeństwo, a dopiero potem czynnego zawodowo. Schemat anglosaski zakłada zagwarantowanie zabezpieczenia całego społeczeństwa i aktywnych zawodowo, z tym jednak, Iż poziom tego zabezpieczenia tylko nieznacznie przewyższa zabezpieczenie min.. Holenderski schemat społeczny łączy przedmioty pozostałych

Czym jest narodowe modele polityki znaczenie w Słownik na N .