niemcy co to jest
Co oznacza Niemcy: Bundesrepublik Deutchland), kraj w środkowej Europie, sąsiaduje z Danią.

Czy przydatne?

Czym jest Niemcy

Definicja z ang. Germany, z niem. Deutschland.

Definicja: Republika Federalna Niemiec (Bundesrepublik Deutchland), kraj w środkowej Europie, sąsiaduje z Danią, Holandią, Belgią, Luksemburgiem, Francją, Szwajcarią, Austrią, Czechami i Polską. Pow. 357 tys. km2, ludność powyżej 80 mln, stolica Berlin. Znacząca jest liczba obcokrajowców 7 mln, w tym blisko 2 mln Turków, 1 mln osób z terenów byłej Jugosławii, a również Włochów, Greków, Polaków, Austriaków, Rumunów i Hiszpanów. Ocenia się, że wnosili oni 100 mld marek do PKB każdego roku dzięki swej pracy i małemu kapitałowi. Oficjalnym językiem jest niemiecki, charakteryzuje się różnymi dialektami. Struktura polityczno-administracyjna jest efektem federalizmu. N. składają się z szesnastu landów (państw związkowych), z których każdy ma swą swoją konstytucję, władzę ustawodawczą i rząd. Parlament centralny złożony jest z dwóch izb: Bundestagu i Bundesratu, kluczowa władza ustawodawcza należy do Bundestagu. Władza wykonawcza spoczywa w rękach rządu kierowanego poprzez kanclerza federalnego, wybieranego poprzez absolutną przewarzająca część w Bundestagu. Prezydent, wybierany poprzez zebranie federalne, pełni raczej funkcję reprezentacyjną jako głowa państwa. N. stanowią jedną z najbogatszych i najmocniejszych gospodarek światowych (9,5% produktu światowego brutto). Ich siła ekonomiczna do chwili zjednoczenia w 1990 była niekwestionowana, a zasobność społeczneństwa i rozbudowany mechanizm socjalnej ochrony decydował o stabilności państwie. Dołączenie obszaru byłej NRD do RFN i konieczność wyrównania różnic i przeprowadzenia reform wymaga ciągle wielkich nakładów finansowych (transfer do wschodniej części N. 199098 wyniósł 1,37 bln marek). W rezultacie pojawił się kryzys i socjalne konflikty. Bezrobocie sięgnęło około 12%, w czym powyżej 18% dotyczy części wschodniej, pogłębia to słaba wydajność pracy 40% wydajności landów zachodnich. Polityka zagraniczna N. nie uległa zmianom po zjednoczeniu. Są one konsekwentnie zwolennikiem integracji europejskiej w ramach UE, popierają poszerzanie jej granic na państwa Europy Środkowo-Wschodniej, przy jednoczesnym utrzymywaniu jak najlepszych stosunków z Rosją. Tradycyjnie prowadzą czynną politykę na rzecz państw rozwijających się. Ich siła skutkuje, Iż stanowią istotny obiekt w ramach struktur bezpieczeństwa, jak NATO czy ONZ, jednak niechętnie podchodzą do swego udziału w akcjach militarnych (Afganistan, Irak)

Czym jest Niemcy znaczenie w Słownik na N .