zharmonizowane normy co to jest
Co oznacza normy zharmonizowane: przygotowane poprzez jedną z działających na terenie Wspólnoty.

Czy przydatne?

Czym jest normy zharmonizowane

Definicja z ang. harmonized standards, z niem. harmonisierten Normen.

Definicja: (EN) europejskie normy techniczne przygotowane poprzez jedną z działających na terenie Wspólnoty organizacji normalizacyjnych (CEN normalizacja w różnych dziedzinach, CENELEC normalizacja w zakresie elektrotechniki, ETSI normalizacja w zakresie telekomunikacji) działającą w oparciu o mandat Komisji Europejskiej. Normy zharmonizowane określane są dla każdej z instrukcji Nowego Podejścia i stanowią uszczegółowienie zawartych w nich wymagań. Europejskie normy zharmonizowane oznaczane są symbolem EN i publikowane w dzienniku urzędowym WE (na przykład EN 1080:1997 kaski dla małych dzieci chroniące poprzez urazami). Ich wykorzystywanie jest dobrowolne i ma w pierwszej kolejności ułatwić spełnienie wymagań konkretnej dyrektywy. Zobacz także ekipy jednostek notyfikowanych

Czym jest normy zharmonizowane znaczenie w Słownik na N .