transatlantycka agenda nowa co to jest
Co oznacza Nowa Agenda Transatlantycka: Agenda, NTA) dokument podpisany w czasie szczytu UE Stany.

Czy przydatne?

Czym jest Nowa Agenda Transatlantycka

Definicja z ang. New Transatlantic Agenda, z niem. Neue Transatlantische Agenda.

Definicja: (z angielskiego: New Transatlantic Agenda, NTA) dokument podpisany w czasie szczytu UE Stany Zjednoczone w Madrycie 3 grudnia 1995. W spotkaniu tym brali udział przewodniczący Komisji Europejskiej J. Santer, premier Królestwa Hiszpanii Felipe González i prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton, którzy postanowili rozwijać wzajemną współpracę na czterech zasadniczych płaszczyznach: promowanie pokoju, stabilizacji, demokracji i rozwoju; globalne wyzwania, przyczynianie się do rozwoju światowego handlu i stosunków ekonomicznych i budowanie mostów poprzez Atlantyk. Do dokumentu dołączono Wspólny Plan Działania zawierający przedsięwzięcia, w które angażują się Stany Zjednoczone i UE. Od momentu podpisania NAT Stany Zjednoczone podjęły sporo wspólnych przedsięwzięć: częściowo zredukowały bariery we wzajemnym handlu, rozwinęły wspólne projekty w celu promowania idei społeczeństwa obywatelskiego, wspierania demokracji i zwalczania handlu narkotykami i podjęły współpracę w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia zawodowego. Podjęto także działania w celu rozwinięcia kontaktów między społeczeństwami dwóch państw. Służyć temu mają centra UE (The EU Centres in the US), które są aktualnie zlokalizowane na piętnastu uniwersytetach Stanów Zjednoczonych, między innymi University of Berkeley, University of Illinois i University of Michigan. Dzięki NAT Stany Zjednoczone i UE rozwijają nie tylko wzajemne relacje gospodarcze, lecz jako mocarstwa o światowym znaczeniu mogą również wspierać mechanizm pokojowy na Bliskim Wschodzie, przyczyniać się do pomniejszenia ubóstwa w państwach rozwijających się czy wspierać przemiany gospodarcze, polityczne i socjalne w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. By osiągnąć te cele, ustalono dialog polityczny w formie corocznych spotkań przewodniczącego UE i przewodniczącego Komisji Europejskiej z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Spotkania te przygotowuje szczególna Ekipa Wysokiego Szczebla (Group of Senior Level Representative), złożona z przedstawicieli Porady Europejskiej, Komisji Europejskiej i Departamentu Stanu. Spotyka się ona dwatrzy razy w półroczu, a jej zadaniem jest przygotowanie raportu omawiającego postępy we wdrażaniu celów Agendy. Pięć lat po przyjęciu Agendy, w marcu 2001 Komisja Europejska wydała komunikat wzywający do wzmocnienia transatlantyckiego partnerstwa i szukania nowych strategicznych obszarów, gdzie Stany Zjednoczone i UE mogłyby podjąć współpracę w celu wzrostu dobrobytu i bezpieczeństwa we współczesnym świecie

Czym jest Nowa Agenda Transatlantycka znaczenie w Słownik na N .