podejście nowe co to jest
Co oznacza Nowe Podejście: ujednolicania na terenie Wspólnoty Europejskiej regulaminów technicznych.

Czy przydatne?

Czym jest Nowe Podejście

Definicja z ang. A new approach, z niem. neuen Ansatz.

Definicja: zainicjowana w 1985 sposób ujednolicania na terenie Wspólnoty Europejskiej regulaminów technicznych w celu ułatwienia zamiany handlowej pomiędzy krajami i przyspieszenia harmonizacji krajowych regulacji dotyczących bezpieczeństwa wyrobów przemysłowych. Dyrektywy wydawane w ramach NP zawierają tylko ogólne obowiązki powiązane z bezpieczeństwem, zdrowiem, ochroną konsumenta i środowiska, z kolei szczegółowe regulacje określone są w europejskich normach zharmonizowanych. Właściwością wspólną instrukcji jest również to, Iż każda z nich przewiduje wymóg oznaczenia znakiem CE podległych jej produktów. Dyrektywy NP obowiązują we wszystkich krajach członkowskich i na terenie EOG. Zobacz także Globalne Podejście

Czym jest Nowe Podejście znaczenie w Słownik na N .