obszar negocjacyjny polityka co to jest
Co oznacza obszar negocjacyjny nr 15, Polityka przemysłowa: negocjacyjnego stanowi zbiór wytycznych.

Czy przydatne?

Czym jest obszar negocjacyjny nr 15, Polityka przemysłowa

Definicja z ang. negotiation area No. 15, Industrial Policy, z niem. Verhandlungsbereich No. 15, Industriepolitik.

Definicja: prawodawstwo tego obszaru negocjacyjnego stanowi zbiór wytycznych dotyczących kierunków rozwoju polityki przemysłowej i nie wymaga implementacji do krajowego porządku prawnego. Wytyczne te dotyczące pomocy publicznej, reguł konkurencji, funkcjonowania Jednolitego Rynku Europejskiego, środków i metod zmian strukturalnych, sposobów wdrażania polityki proeksportowej i działania z zakresu polityki technicznej podlegają przeglądowi prawa i negocjacjom w odpowiednich obszarach negocjacyjnych. Sesja wielostronna przeglądu prawa odbyła się w Brukseli 18 maja 1998, z kolei dwustronna 2 dni potem. Delegacji polskiej przewodniczył Dariusz Klimek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. Stanowisko negocjacyjne zostało przekazane 1 września 1998, a negocjacje zostały otwarte 10 listopada. Strona polska zapewniła, Iż jest w stanie przyjąć i wdrożyć unijne prawo w tym zakresie i po przedstawieniu harmonogramu realizacji wytycznych polityki przemysłowej negocjacje w tym obszarze zostały tymczasowo zamknięte 19 maja 1999

Czym jest obszar negocjacyjny nr 15 znaczenie w Słownik na O .