obszar negocjacyjny nauka co to jest
Co oznacza obszar negocjacyjny nr 17, Nauka i badania: rozdział XV Traktatu o UE. Polityka w tym.

Czy przydatne?

Czym jest obszar negocjacyjny nr 17, Nauka i badania

Definicja z ang. negotiation area No. 17, Science and Research, z niem. Verhandlungsbereich No. 17, Wissenschaft und Forschung.

Definicja: podstawę prawną tej polityki stanowi rozdział XV Traktatu o UE. Polityka w tym obszarze wykonywana jest poprzez długoletnie ramowe programy badań i rozwoju technologicznego i promowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi i szkołami wyższymi z państw członkowskich, a również z państw trzecich. Sesja wielostronna przeglądu prawa odbyła się w Brukseli 27 kwietnia 1998 dwustronna w dniu kolejnym. Polskiej delegacji przewodniczył Jan Krzysztof Frąckowiak, podsekretarz stanu w Komitecie Badań Naukowych. Stanowisko negocjacyjne zostało złożone 1 września 1998. Negocjacje zostały otwarte 10 listopada 1998 i w tym dniu podjęto decyzje o ich tymczasowym zamknięciu. Strona polska w całości zaakceptowała acquis communautaire i nie zgłaszała problemów negocjacyjnych. Odpowiednio z protokołem dodatkowym dołączonym do Układu Europejskiego Polska może brać udział w naukowych przedsięwzięciach UE. Na mocy decyzji Porady Stowarzyszenia PolskaUnia Europejska z 4 sierpnia 1999 Polska uczestniczyła w Piątym Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji UE. Z kolei aktualnie uczestniczy w Szóstym Programie Ramowym (200206) na zasadach obowiązujących państwa członkowskie

Czym jest obszar negocjacyjny nr 17 znaczenie w Słownik na O .