obszar negocjacyjny co to jest
Co oznacza obszar negocjacyjny nr 19, Telekomunikacja i technologie informacyjne: usystematyzowane.

Czy przydatne?

Czym jest obszar negocjacyjny nr 19, Telekomunikacja i technologie informacyjne

Definicja z ang. negotiation area No. 19, Telecommunications and Information Technology, z niem. Verhandlungsbereich No. 19, Telekommunikation und Informationstechnologie.

Definicja: prawo wspólnotowe w tym obszarze usystematyzowane jest w następujących działach: liberalizacja usług telekomunikacyjnych, zasady otwartej sieci, usługi powszechne, koncesjonowanie, telekomunikacja satelitarna i ruchoma, uznawanie zgodności, rynek usług pocztowych i technologie informacyjne. Sesja wielostronna przeglądu prawa odbyła się 28 kwietnia 1998 w Brukseli, dwustronna 6 maja 1998. Przewodniczącym polskiej delegacji był Albert Borowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Łączności. Stanowisko negocjacyjne zostało przedstawione stronie unijnej 1 września 1998, negocjacje zostały otwarte 29 października 1998, a 22 czerwca 1999 nastąpiło czasowe zamknięcie tego działu. Polska zadeklarowała pełne wdrożenie acquis communautaire tego działu do dnia uzyskania członkostwa. W czasie negocjacji akcesyjnych Porada UE uchwaliła tak zwany dyrektywę pocztową (2002/39/WE). Klasyfikuje ona zasady wewnętrznego rynku usług pocztowych, przewidując jego liberalizację przez obniżenie limitu wagowego obszaru zastrzeżonych usług pocztowych z 350 g do 100 g do 1 stycznia 2003, i do 50 g do 1 stycznia 2006. Polska wystąpiła o odstępstwo w stosowaniu tej dyrektywy, uzyskując moment przejściowy do 31 grudnia 2005. Od 1 stycznia 2006 Poczta Polska będzie zobligowana do liberalizacji rynku oferowanych poprzez siebie usług. Odpowiednio z przepisami unijnymi liberalizacja musi objąć również rynek usług telekomunikacyjnych, w tej sprawie Polska zobowiązała się udostępnić rynek międzynarodowych publicznych usług telekomunikacyjnych, telefonicznych, telegraficznych i usług w dziedzinie instalowania i użytkowania międzynarodowej sieci telekomunikacyjnej. WiÄiż się to również ze zniesieniem ograniczeń w dostępnie do tego rynku przedsiębiorstwom z państw UE. Odpowiednio z zasadami polityki konkurencji Polska ma wymóg udostępniania infrastruktury telekomunikacyjnej i zapewnić możliwości prawidłowego funkcjonowania Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, którego zadaniem jest przestrzeganie wypełniania zobowiązań akcesyjnych. Rozwiązania te mają dać możliwości rozwoju nieskrępowanej konkurencji i doprowadzić do poprawy rynku usług telekomunikacyjnych

Czym jest obszar negocjacyjny nr 19 znaczenie w Słownik na O .