obszar negocjacyjny finanse co to jest
Co oznacza obszar negocjacyjny nr 29, Finanse i budżet: dziedziny: budżet ogólny Unii, mechanizm.

Czy przydatne?

Czym jest obszar negocjacyjny nr 29, Finanse i budżet

Definicja z ang. negotiation area No. 29, Finance and Budget, z niem. Verhandlungsbereich No. 29, Finanzen und Haushalt.

Definicja: region ten obejmuje następujące dziedziny: budżet ogólny Unii, mechanizm środków własnych UE i inne przedmioty mechanizmu finansów publicznych Unii, na przykład finansowanie brytyjskiego rabatu i finansowanie instytucji finansowych Unii ( Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Funduszu Rozwoju, Europejskiego Banku Centralnego). Obiektem negocjacji był sposób wnoszenia poprzez Polskę składki do budżetu unijnego i zasady korzystania z przysługujących środków. Sesja wielostronna przeglądu prawa miała miejsce 29 czerwca 1999 w Brukseli, dzień potem dwustronna sesja. Przewodniczącym polskiej delegacji był Krzysztof J. Ners. Stanowisko negocjacyjne zostało przekazane UE 29 listopada 1999, z kolei otwarcie negocjacji nastąpiło 26 maja 2000. W stanowisku negocjacyjnym Polska zadeklarowała gotowość wdrożenia całości prawa wspólnotowego do momentu otrzymania członkostwa. Acquis communautaire tego obszaru nie wymaga transpozycji przed datą członkostwa, gdyż po akcesji będzie ono bezpośrednio obowiązywało w polskim porządku prawnym. Priorytetem negocjacyjnym w tym obszarze było uzyskanie pozycji beneficjenta netto od pierwszego roku członkostwa, co wiązało się z koniecznością wystąpienia o moment przejściowy w dochodzeniu do pełnej wysokości składki do budżetu ogólnego UE. Polska domagała się wykorzystania systemu korygującego rozmiar wpłat do budżetu, polegającego na stopniowym zwiększaniu wartości płaconej składki, począwszy od pierwszego roku członkostwa, podobnie jak odbywało się to w trakcie ostatnich rozszerzeń. Zaproponowana zredukowanie wyniosłaby w pierwszym roku 90% wysokości pełnej składki, etapowo obniżając się, tak by w ostatnim roku okresu przejściowego osiągnąć wysokość 10% wysokości pełnej składki. Pierwszą pełną składkę szacowaną na blisko 5 mld euro Polska płaciłaby ok. 200810. Wskutek negocjacji, które skończyły się w trakcie szczytu Porady Europejskiej w Kopenhadze, Polsce przyznano dodatkowe środki w ramach dwóch instrumentów finansowych: 280 mln euro na 200406 na dostosowanie granicy zewnętrznej i polskich lotnisk do wymagań Schengen, i 1 mld 443 tys. euro wkładu do polskiego budżetu. Część z nich, 443 mln euro, to ryczałt na zniwelowanie problemu luki kasowej, a 1 mld (550 tys. w 2005 i 450 tys. w 2006), pochodzić będzie z przesunięcia ok. 12% środków na zobowiązania przewidzianych na fundusze strukturalne dla Polski na 200406. Środki te pozwolą na zachowanie płynności finansowej, szczególnie w pierwszych latach członkostwa. Wynegocjowano również lepsze rozłożenie zaliczki na Fundusze Strukturalne w wysokości 16% całości środków przydzielonych na działania strukturalne w 200406. Została ona rozłożona na dwie raty, 10% w 2004 i 6% w 2005. Wspólnie z pozostałymi nowymi członkami Unii Polska będzie zobligowana do współfinansowania brytyjskiego rabatu

Czym jest obszar negocjacyjny nr 29 znaczenie w Słownik na O .