obszar negocjacyjny swoboda co to jest
Co oznacza obszar negocjacyjny nr 3, Swoboda świadczenia usług: negocjacyjny jest zasada.

Czy przydatne?

Czym jest obszar negocjacyjny nr 3, Swoboda świadczenia usług

Definicja z ang. negotiation area No. 3 Freedom to provide services, z niem. Verhandlungsbereich No. 3 Freier Dienstleistungsverkehr.

Definicja: główną zasadą regulującą ten region negocjacyjny jest zasada niedyskryminacji wprowadzająca wolność zakładania przedsiębiorstw na terenie UE i zakazująca krajom członkowskim wprowadzania regulaminów ograniczających świadczenie usług. Znaczy to, Iż przedsiębiorca, który chce świadczyć usługi na terenie państwa członkowskiego innego niż to, na którym znajduje się siedziba jego przedsiębiorstwa, ma do tego prawo, a władze krajów członkowskich nie mogą użytkować wobec niego ?Xadnych ograniczeń wynikających z obywatelstwa, zameldowania czy członkostwa w organizacji zawodowej. Sesja wielostronna przeglądu prawa odbyła się 12 lutego 1999, sesja dwustronna 1112 lutego 1999. Delegacji polskiej przewodniczył Wojciech Katner, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. Negocjacje zainaugurowano 12 listopada 1999, a ich zamknięcie nastąpiło 14 listopada 2000. Polska uzyskała zapewnienie otrzymania okresów przejściowych we wszystkich postulowanych sprawach. Pierwszy z nich dotyczy minimalnego poziomu funduszy własnych banków spółdzielczych, który na mocy art. 5 dyrektywy 2000/12/EC został ustalony na sumę 1 mln euro. Odpowiednio z przyjętym harmonogramem Polska uzyskała moment przejściowy do 31 grudnia 2007 na dojście do unijnego poziomu funduszy własnych. Do 31 grudnia 2007 wdrożone zostaną również regulacje dotyczące minimalnego poziomu ochrony interesów inwestora na rynku kapitałowym (art. 4 dyrektywy 97/9/EC). Na wniosek Polski strona unijna rozszerzyła listę instytucji wymienionych w art. 2 dyrektywy 77/ /780/EC, tak zwany Pierwszej Dyrektywy Bankowej, wyłączonych spod działania tej dyrektywy dwie polskie instytucje: Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK) i Bank Gospodarstwa Krajowego. Spod unijnego prawa z racji na charakter działalności wyłączona została Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (art. 2 dyrektywy 73/239/EEC)

Czym jest obszar negocjacyjny nr 3 znaczenie w Słownik na O .