negocjacyjne obszary co to jest
Co oznacza obszary negocjacyjne: wspólnotowego dokonane poprzez Komisję Europejską na potrzeby.

Czy przydatne?

Czym jest obszary negocjacyjne

Definicja z ang. negotiation areas, z niem. Verhandlungsbereichen.

Definicja: tematyczne grupowanie prawa wspólnotowego dokonane poprzez Komisję Europejską na potrzeby negocjacji. Podział ten obejmuje trzydzieści jeden obszarów, gdzie, opierając się na stanowisk negocjacyjnych opracowanych poprzez państwa członkowskie i kandydujące, odbywają się rokowania dotyczące przyjęcia całości bądź części acquis communautaire regulującego dany region. Podział ten przedstawia się następująco: region negocjacyjny nr 1, Swobodny przepływ towarów; region negocjacyjny nr 2, Swobodny przepływ osób; region negocjacyjny nr 3, Swoboda świadczenia usług; region negocjacyjny nr 4, Swobodny przepływ kapitału; region negocjacyjny nr 5, Prawo firm; region negocjacyjny nr 6, Polityka konkurencji; region negocjacyjny nr 7, Rolnictwo; region negocjacyjny nr 8, Rybołówstwo; region negocjacyjny nr 9, Polityka transportowa; region negocjacyjny nr 10, Podatki; region negocjacyjny nr 11, Unia Gospodarcza i Walutowa; region negocjacyjny nr 12, Statystyka; region negocjacyjny nr 13, Polityka socjalna i zatrudnienie; region negocjacyjny nr 14, Energia; region negocjacyjny nr 15, Polityka przemysłowa; region negocjacyjny nr 16, Małe i średnie przedsiębiorstwa; region negocjacyjny nr 17, Edukacja i badania; region negocjacyjny nr 18, Nauka, kształcenie i młodzież; region negocjacyjny nr 19, Telekomunikacja i technologie informacyjne; region negocjacyjny nr 20, Kultura i polityka audiowizualna; region negocjacyjny nr 21, Polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych; region negocjacyjny nr 22, Środowisko; region negocjacyjny nr 23, Ochrona konsumentów i zdrowia; region negocjacyjny nr 24, Wymiar Sprawiedliwości i Kwestie Wewnętrzne; region negocjacyjny nr 25, Unia celna; region negocjacyjny nr 26, Relacje zewnętrzne; region negocjacyjny nr 27, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa; region negocjacyjny nr 28, Kontrola finansowa; region negocjacyjny nr 29, Finanse i budżet; region negocjacyjny nr 30, Instytucje; region negocjacyjny nr 31, Inne. Dwa ostatnie działy nie podlegają negocjacjom. W dziale Instytucje państwa kandydujące przyjęły postanowienia traktatu z Nicei, ostatni dział Inne stanowi zabezpieczenie, na wypadek gdyby w czasie negocjacji pojawiły się sprawy niezwiązane z żadnym z pozostałych działów

Czym jest obszary negocjacyjne znaczenie w Słownik na O .