europejskiej unii obywatelstwo co to jest
Co oznacza obywatelstwo Unii Europejskiej: traktatu o Wspólnocie Europejskiej (wprowadzonego.

Czy przydatne?

Czym jest obywatelstwo Unii Europejskiej

Definicja z ang. citizenship of the European Union, z niem. Bürgerschaft der Europäischen Union.

Definicja: zasada wprowadzona na mocy art. 8 traktatu o Wspólnocie Europejskiej (wprowadzonego poprzez traktat o UE), który stwierdza, że wszyscy obywatele państwa członkowskiego UE są równocześnie obywatelami Unii. Wiąże się to z następującymi prawami: swoboda poruszania się i pozostawania w obrębie UE, komunalne prawo wyborcze w miejscu zamieszkania, ochrona konsularna i dyplomatyczna ze strony wszystkich krajów UE i prawo do przedkładania petycji przed Parlamentem Europejskim, prawo do składania skarg na działalność administracji UE do Rzecznika Praw Obywatelskich UE. Zewnętrznym symbolem wspólnego obywatelstwa jest paszport Unii

Czym jest obywatelstwo Unii Europejskiej znaczenie w Słownik na O .