ogólne wytyczne polityki co to jest
Co oznacza Ogólne Wytyczne Polityki Gospodarczej: gospodarczej krajów członkowskich, wprowadzony na.

Czy przydatne?

Czym jest Ogólne Wytyczne Polityki Gospodarczej

Definicja z ang. Broad Economic Policy Guidelines, z niem. Züge der Wirtschaftspolitik.

Definicja: (OWPG) instrument koordynacji polityki gospodarczej krajów członkowskich, wprowadzony na mocy traktatu z Maastricht. OWPG przygotowywane są co roku poprzez Komisję Europejską i zatwierdzane poprzez Radę. Po raz pierwszy zostały one wprowadzone w 1993; od 1994 przyjmowane były na przełomie wiosny i lata, a od 2000 w czerwcu. OWPG mają formę dokumentu zawierającego zalecenia dotyczące polityki makroekonomicznej i strukturalnej, adresowanych do Wspólnoty Europejskiej jako całości i poszczególnych krajów członkowskich. Realizacja zaleceń zawartych w OWPG podlega kontroli ze strony Komisji; ocena ta zamieszczana jest w raporcie (tak zwany Implementation Report). W razie stwierdzenia, Iż któreś z krajów nie wywiązało się z uzgodnionych OWPG, Porada może zalecić wprowadzenie należytych zmian. Zalecenie to nie ma mocy wiążącej, z reguły jednak jest uwzględnione poprzez państwa członkowskie

Czym jest Ogólne Wytyczne Polityki znaczenie w Słownik na O .