opinia końcowa komji co to jest
Co oznacza opinia końcowa Komisji Europejskiej: przedstawione po zakończeniu procesu negocjacji.

Czy przydatne?

Czym jest opinia końcowa Komisji Europejskiej

Definicja z ang. Final opinion of the European Commission, z niem. Abschließende Stellungnahme der Europäischen Kommission.

Definicja: stanowisko Komisji Europejskiej przedstawione po zakończeniu procesu negocjacji akcesyjnych dotyczące zapisów Traktatu Akcesyjnego. Z uwagi na charakter prawny recenzji, nie jest ona wiążąca dla Porady UE. O.k. odnosząca się do Traktatu Akcesyjnego w kwestii przyjęcia dziesięciu nowych krajów została wydana 19 lutego 2003

Czym jest opinia końcowa Komisji znaczenie w Słownik na O .