delors pakiet co to jest
Co oznacza Pakiet Delors I: Delorsa na 1988 92 obejmujący fundamentalne kierunki działań.

Czy przydatne?

Czym jest Pakiet Delors I

Definicja z ang. Delors I package, z niem. Delors-Paket I.

Definicja PAKIET DELORS I: plan finansowy zaproponowany poprzez J. Delorsa na 1988 92 obejmujący fundamentalne kierunki działań zmierzające do zreformowania budżetu Wspólnoty. Odnosząc się do zasobów własnych określono pułap tych środków na poziomie 1,15% PNB wytwarzanego w tym czasie poprzez członków Wspólnoty Europejskiej. Wzmocniono dyscyplinę budżetową i wprowadzono I Porozumienie Międzyinstytucjonalne, które jednoznacznie zobowiązywało Komisję, Radę i Parlament do ścisłego przestrzegania dyscypliny budżetowej i określało dokładnie rolę poszczególnych organów w procesie przygotowania budżetu. Zobacz także Pakiet Delors II

Czym jest Pakiet Delors I znaczenie w Słownik na P .

Co znaczy Procedura Budżetowa:
Porównanie formalnych czynności, adekwatnie rozłożonych w okresie, zmierzających do uchwalenia budżetu UE na dany rok (art. 203 traktatu rzymskiego). Procedura ta zakłada konieczność ścisłej współpracy pomiędzy pakiet delors i co znaczy.
Krzyżówka Pakt Stabilizacji Dla Południowo-Wschodniej Europy:
Dlaczego strategia na rzecz rozwiązania konfliktów, odbudowy i rozwoju Bałkanów. Została przyjęta na szczycie UE w Kolonii 10 czerwca 1999. Powyżej czterdzieści państw i organizacji zadeklarowało swe pakiet delors i krzyżówka.
Co to jest Plan Schillera:
Jak lepiej przygotowany poprzez K. Schillera w 1969, polegający się na koncepcji ekonomistów integracji walutowej. Zakładał dochodzenie do EMU w etapach: 1. koordynacja polityk gospodarczych krajów pakiet delors i co to jest.
Słownik Polityka Oświatowa:
Kiedy fundamentalnych dziedzin aktywności Wspólnoty Europejskiej. Jej celem jest podejmowanie działań na rzecz podnoszenia poziomu kształcenia ogólnego i zawodowego, rozpowszechniania edukacji języków pakiet delors i słownik.
Czym jest Polityka Ochrony Konsumentów Unii Europejskiej:
Od czego zależy jedną z Dyrekcji Generalnych UE, obejmuje działania skoncentrowane na szerokiej ochronie konsumenta i propagowaniu ważnych dla niego informacji, zabezpieczeniu jego praw i interesów ekonomicznych i pakiet delors i czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: