delors pakiet co to jest
Co oznacza Pakiet Delors II: Delorsa na 1993 99 obejmujący fundamentalne kierunki działań.

Czy przydatne?

Czym jest Pakiet Delors II

Definicja z ang. Delors Package II, z niem. Delors-Paket II.

Definicja: plan finansowy zaproponowany poprzez J. Delorsa na 1993 99 obejmujący fundamentalne kierunki działań zmierzające do dalszego reformowania budżetu Wspólnoty Europejskiej. Strategia ta była kontynuacją poprzednich prób reformowania budżetu w ramach Pakiet Delors I. Odnosząc się do zasobów własnych przewidziano stopniowe zwiększanie pułapu tych środków z poziomu 1,20 PNB (w 1992) do poziomu 1,27% PNB (w 1999) wytwarzanego w poprzez państwa członkowskie Wspólnoty. Ponadto założono, że kwota podatku VAT zostanie obniżona do 1% (do 1999). W planie tym został utrzymany limit kosztów rolnych na poziomie 74% wzrostu PNB Wspólnoty. Zwiększono z kolei opłaty ukierunkowane na pogłębienie spójności ekonomicznej i socjalnej, w rezultacie czego został wyodrębniony Fundusz Spójności. Równocześnie powiększyły się opłaty odnoszące się do polityki wewnętrznej (+30%), w tym w szczególności przeznaczono większe środki w sektorze B + R i tworzenie sieci transeuropejskich. Opłaty na działania zewnętrzne wzrosły o 40%

Czym jest Pakiet Delors II znaczenie w Słownik na P .