pakt stabilizacji południowo co to jest
Co oznacza Pakt Stabilizacji dla Południowo-Wschodniej Europy: rozwiązania konfliktów, odbudowy i.

Czy przydatne?

Czym jest Pakt Stabilizacji dla Południowo-Wschodniej Europy

Definicja z ang. Stability Pact for South-Eastern Europe, z niem. Stabilitätspakt für Südosteuropa.

Definicja: długoterminowa strategia na rzecz rozwiązania konfliktów, odbudowy i rozwoju Bałkanów. Została przyjęta na szczycie UE w Kolonii 10 czerwca 1999. Powyżej czterdzieści państw i organizacji zadeklarowało swe partnerstwo w celu wsparcia krajów Południowo-Wschodniej Europy. Na szczycie w Sarajewie 30 lipca 1999 zostało to potwierdzone. Aczkolwiek idea strategii pojawiła się przed wojną w Kosowie, to niewątpliwie ten następny dramat zmobilizował do podjęcia konkretnych kroków. Strategia ta odwołuje się do systemów kierowania kryzysami międzynarodowymi, a zatem prowadzi do jednoczesnego powstania bezpiecznego otoczenia, demokratyzacji i rozwoju ekonomicznego. Partnerami strategii są: państwa UE i Komisja Europejska, państwa bałkańskie, Norwegia i Szwajcaria i państwa z G-8, które nie są członkami UE (Stany Zjednoczone, Japonia, Kanada, Rosja), międzynarodowe organizacje, jak między innymi Organizacja Narodów Zjednoczonych, OBWE, Porada Europy, NATO, OECD, Bank Światowy, Fundusz Walutowy, i regionalne struktury współpracy ( Współpraca Ekonomiczna Krajów Morza Czarnego, Inicjatywa Środkowoeuropejska, SECI, SEECP)

Czym jest Pakt Stabilizacji dla znaczenie w Słownik na P .