pakt stabilności wzrostu co to jest
Co oznacza Pakt Stabilności i Wzrostu: Pact) przyjęte poprzez Radę UE w czerwcu 1997 porozumienie.

Czy przydatne?

Czym jest Pakt Stabilności i Wzrostu

Definicja z ang. Stability and Growth Pact, z niem. Stabilitäts- und Wachstumspakt.

Definicja: (z angielskiego: Stability and Growth Pact) przyjęte poprzez Radę UE w czerwcu 1997 porozumienie, na mocy którego państwa strefy euro zostały zobowiązane, pod groźbą wykorzystania sankcji finansowych, do zrównoważenia narodowych budżetów i osiągania stosunkowo możliwości nadwyżki budżetowej. Celem tego porozumienia było wzmocnienie ponadnarodowego nadzoru nad polityką budżetową. Zobacz także SOMPS

Czym jest Pakt Stabilności i Wzrostu znaczenie w Słownik na P .