europejski parlament co to jest
Co oznacza Parlament Europejski: państw wchodzących w jej skład. Jego ranga i zakres.

Czy przydatne?

Czym jest Parlament Europejski

Definicja z ang. European parliament, z niem. Das Europäische Parlament.

Definicja PARLAMENT EUROPEJSKI: organ UE reprezentujący społeczeństwa państw wchodzących w jej skład. Jego ranga i zakres odpowiedzialności zwiększa się stale. Pierwotnie składał się z przedstawicieli poszczególnych krajów, wysuniętych poprzez ich rodzime parlamenty wg ustalonej poprzez nie procedury. Już w traktacie rzymskim zakładano, że docelowo będzie on wybierany w wyborach powszechnych. Pierwsze wybory bezpośrednie odbyły się w 1979, odtąd co pięć lat jest wybierany nowy skład (aktualnie 626 deputowanych). Zasadą obowiązującą jest zróżnicowanie liczby mandatów w zależności od wielkości państwie. PE obraduje na sesjach plenarnych (normalnie dwanaście razy w roku) w Strasburgu i w ramach komisji, których siedzibą jest Bruksela. Sekretariat i administracja urzędują w Luksemburgu. Struktura opiera się na europejskich ugrupowaniach politycznych, a nie ekipach krajowych, co ma być wyrazem zintegrowania wspólnoty (w kadencji 19992004 siedem grup). Funkcje PE pozostają ciągle ograniczone. Kontroluje prace Komisji Europejskiej, dysponując możliwością jej odwołania. Może ustanawiać czasowe komitety dochodzeniowe badające ewentualne wykroczenia w stosowaniu prawa wspólnotowego. Wybiera także rzecznika praw obywatelskich. Kolejnej reformy PE dokonał traktat z Nicei, te zmienione zasady rozpoczną obowiązywać po jego ratyfikacji i poszerzeniu UE. Zobacz także partie polityczne UE

Czym jest Parlament Europejski znaczenie w Słownik na P .

Co znaczy Postępowanie Antydumpingowe:
Porównanie podejmowane poprzez Wspólnotę Europejską w celu ochrony producentów przed szkodliwymi następstwami stosowania dumpingu, wszczynane poprzez Komisję Europejską z urzędu (rzadko użytkowane w praktyce parlament europejski co znaczy.
Krzyżówka Płatnicy Netto:
Dlaczego członkowskie UE, których wpłaty do budżetu ogólnego są większe od świadczeń z niego pozyskiwanych. Największymi płatnikami netto są największe i w najwyższym stopniu zamożne państwa UE (Niemcy parlament europejski krzyżówka.
Co to jest Procedura Ekstradycyjna:
Jak lepiej drodze umowy międzynarodowej. Zwykle wniosek ekstradycyjny wspólnie z uzasadnieniem i dokumentacją przekazywany jest w drodze dyplomatycznej. Coraz częściej jednak komunikują się ze sobą bezpośrednio parlament europejski co to jest.
Słownik Polityka Zatrudnienia:
Kiedy uregulowana w art. 125130 TWE, której celem jest zapewnienie wysokiego poziomu zatrudnienia, wspieranie wykwalifikowanej siły roboczej i klasyfikacja rynków pracy. Koncepcja wspólnotowej p.z. i jej parlament europejski słownik.
Czym jest Przewozy Przygraniczne:
Od czego zależy przewozy realizowane pojazdami o masie dopuszczalnej do 6 ton w strefie do 25 km po obu stronach granicy krajów. Do przewozów tych nie stosuje się ?Xadnych ograniczeń ani zezwoleń parlament europejski czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: