socjaltów europejskich partia co to jest
Co oznacza Partia Europejskich Socjalistów: Socialists, PES) ukonstytuowana w 1992 na podbudowie.

Czy przydatne?

Czym jest Partia Europejskich Socjalistów

Definicja z ang. The Party of European Socialists, z niem. Die Sozialdemokratische Partei Europas.

Definicja: (z angielskiego: Party of European Socialists, PES) ukonstytuowana w 1992 na podbudowie Związku Partii Socjaldemokratycznych i Socjalistycznych Wspólnoty Europejskiej istniejącego od 1974. Idee koordynacji działań partii socjalistycznych w dziedzinie jedności europejskiej pojawiły się już w latach 40., pierwszymi instytucjonalnymi formami był Socjalistyczny Ruch na rzecz Zjednoczonych Krajów Europy z 1948, a również Biuro do spraw Łączności Partii Socjalistycznych/Socjaldemokratycznych WE z 1957. Do Związku należały jedynie partie państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, obecna formuła obejmuje także partie socjaldemokratyczne z innych krajów, jeżeli łączą je wspólne cele programowe dążenie do jedności europejskiej. Przewarzająca część partii stoi na gruncie Europy Ojczyzny, aczkolwiek kompletnie jednolite stanowisko nie jest możliwe z racji na partie duńską i brytyjską odsuwające taką idee na dalszy plan. PES jest jedną z głównych partii politycznych UE, w czasie kadencji 19992004 miała drugie miejsce w Parlamencie Europejskim (175 deputowanych). Skupiała dwadzieścia partii z UE, Norwegii i Cypru, współpracuje z dziewiętnastoma partiami w Europie Środkowo-Wschodniej. W swym manifeście wyborczym z 1999 deklarowała poparcie dla Europy równych szans, dbającej o sytuację społeczną obywateli; swą wiarę, że partnerstwo w Unii znaczy przyrost pozycji każdego państwie z osobna. Akcentowała zasadę subsydiarności, ochrony praw człowieka, w tym zapewnienia pracy. Opowiadała się za budowaniem bliskiej współpracy w dziedzinie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, stworzeniem środków zapobiegania konfliktom, mocną pozycją demokratycznie kontrolowanego Europolu

Czym jest Partia Europejskich znaczenie w Słownik na P .