partie polityczne unii co to jest
Co oznacza partie polityczne w Unii Europejskiej: kraju członkowskim UE działają na terenie Europy.

Czy przydatne?

Czym jest partie polityczne w Unii Europejskiej

Definicja z ang. political parties in the European Union, z niem. politischen Parteien in der Europäischen Union.

Definicja: poza partiami istniejącymi w każdym kraju członkowskim UE działają na terenie Europy ugrupowania polityczne, będące zbiorem bliskich sobie ideowo partii krajowych. Ich konsolidacji sprzyja fakt, Iż w ramach Parlamentu Europejskiego wybrani przedstawiciele nie zasiadają w ekipach narodowych, a właśnie politycznych. W kadencji trwającej od 1999 do 2004 największą liczbą członków zasiadających w Parlamencie legitymowała się Europejska Partia Ludowa (chadecja) z 233 przedstawicielami. Druga w kolejności była Partia Europejskich Socjalistów (175), trzecia Europejska Partia Liberałów, Demokratów i Reformistów (54). Istnieją także bardziej rozproszone ekipy Zielonych i Demokratycznej Lewicy, które w Parlamencie uzyskały wspólnie dziewięćdziesiąt pięć głosów. Partie prawicy narodowej tworzą frakcję pod nazwą Unia dla Europy Grup Narodowych (dwudziestu dwu deputowanych)

Czym jest partie polityczne w Unii znaczenie w Słownik na P .