prywatne publiczno partnerstwo co to jest
Co oznacza partnerstwo publiczno-prywatne: sektorem publicznym (państwowym i samorządowym) a.

Czy przydatne?

Czym jest partnerstwo publiczno-prywatne

Definicja z ang. public-private partnership, z niem. öffentlich-private Partnerschaft.

Definicja: znaczy różne formy współpracy pomiędzy sektorem publicznym (państwowym i samorządowym) a sektorem prywatnym (raczej podmiotami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi). W założeniach wspólne podejmowanie ustalonych działań poprzez obszar publiczny i państwowy powiększa możliwości rozwojowe zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, jak i na poziomie krajowym. Jako idea współdziałania wskazuje na zalety gospodarki rynkowej i efektywność sektora prywatnego, równocześnie podkreślając, że rola administracji każdego szczebla powinna bazować na tworzeniu sprzyjających warunków rozwoju i czynnym włączaniu się tych struktur w mechanizmy rozwojowe

Czym jest partnerstwo publiczno-prywatne znaczenie w Słownik na P .