phare co to jest
Co oznacza PHARE: Restructuring their Economies) program pomocy dla państw Europy Środkowej i.

Czy przydatne?

Czym jest PHARE

Definicja z ang. PHARE, z niem. PHARE.

Definicja: (Poland and Hungary Assistance for Restructuring their Economies) program pomocy dla państw Europy Środkowej i Wschodniej wykonywany poprzez Unię Europejską. Początkowo w 1989 obejmował tylko Polskę i Węgry (stąd nazwa), aktualnie jedenaście krajów. Jego celem jest wspieranie państw w transformacji ekonomicznej, a więc przejścia od gospodarki centralnie planowanej do rynkowej i pomoc w spełnieniu warunków stawianych przyszłym członkom UE. PHARE udostępnia środki inwestycyjne, finansując ekspertyzy, analizy wykonalności, przyznając dotacje, udostępniając kredyty i finansując bezpośrednio projekty w dziedzinie infrastruktury. Ponadto udziela pomocy polegającej na transferze know-how poprzez doradztwo przy ustalaniu polityki gospodarczej, udostępnianiu konsultantów, organizację szkoleń, uczestnictwo w przygotowywaniu nowych rozwiązań prawnych, powoływanie do życia nowych instytucji i restrukturyzację istniejących. Polska w ramach PHARE dostała w latach 199599 powyżej 1 mld ECU na realizację programów uznanych poprzez polski rząd za priorytetowe. Otrzymane środki będą poświęcone raczej na rolnictwo, postęp sektora prywatnego, infrastrukturę, ochronę środowiska, oświatę, opiekę zdrowotną, szkolenia i badania naukowe, postęp ochrony społecznej i zatrudnienia. Warunkiem otrzymania pomocy z PHARE jest zaangażowanie się na rzecz demokracji i postępu w przechodzeniu do gospodarki rynkowej. Przy spełnieniu tych warunków państwa same decydują o dziedzinach, na jakie należy przeznaczyć nadane środki, jednak muszą być one zaakceptowane poprzez decydentów przyznających pomoc z PHARE

Czym jest PHARE znaczenie w Słownik na P .