piąty program ramowy badań co to jest
Co oznacza Piąty Program Ramowy Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej.

Czy przydatne?

Czym jest Piąty Program Ramowy Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej

Definicja z ang. Fifth Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration European Union, z niem. Fünften Rahmenprogramms für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration der Europäischen Union.

Definicja: 5 PR (z angielskiego: Fifth Framework Programme, FP5) największy europejski program naukowy wykonywany w 19982002, którego celem było podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw krajów Unii i krajów stowarzyszonych, poprawa warunków życia poprzez postęp rynku pracy i przyrost zatrudnienia i umocnienie związków edukacji z przemysłem. W programie ważne znaczenie przywiązuje się do podniesienia europejskiego poziomu know-how i innowacji technologicznych. 5 PR złożona jest z dwóch komponentów Piątego Ramowego Programu Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji UE, w ramach którego odznacza się cztery programy tematyczne (Jakość życia i kierowanie żywymi zasobami, Przyjazne środowisko informacyjne, Konkurencyjny i zrównoważony przyrost, Energia, środowisko i zrównoważony postęp) i trzy programy horyzontalne (Pogłębianie międzynarodowych wspólnotowych badań naukowych, Promocja innowacji i udział w nich małych i średnich przedsiębiorstw, Powiększenie ludzkiego potencjału badawczego) i Euratomu (energia nuklearna) Polska nie była członkiem tego ostatniego programu. W ramach 5 PR polscy badacze brali udział w projektach badań i rozwoju technologicznego na identycznych zasadach jak zespoły z krajów członkowskich UE. Fundamentem prawną uczestnictwa Polski w 5 PR była decyzja Porady Stowarzyszenia pomiędzy UE a naszym państwem z 22 grudnia 1998. Do chwili obecnej programy ramowe wykonywane były: 198487 (pierwszy), 198791 (drugi), 199194 (trzeci), 199498 (czwarty). Zobacz także Szósty Program Ramowy UE, programy ramowe UE

Czym jest Piąty Program Ramowy Badań znaczenie w Słownik na P .