piąty środowkowy program co to jest
Co oznacza Piąty Środowiskowy Program Działania: program działania Wspólnoty Europejskiej w.

Czy przydatne?

Czym jest Piąty Środowiskowy Program Działania

Definicja z ang. The Fifth Environmental Action Programme, z niem. Das fünfte Umweltaktionsprogramm.

Definicja: (Ku trwałemu i zrównoważonemu postępowi) program działania Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska, obejmujący 199397, lecz docelowo wykonywany do 2000. Zakłada on podejmowanie działań zorientowanych na zapewnienie równowagi pomiędzy postępem gospodarczym i społecznym, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego, a również zawiera propozycje i działania dotyczące głównych sektorów gospodarki, które w największym stopniu oddziałują na stan środowiska: 1. przemysł racjonalne gospodarowanie zasobami czynników produkcji, powiększenie zakresu informacji o produktach dla klientów, wprowadzenie norm ekologicznych do mechanizmów produkcyjnych; 2. energia efektywne stosowanie energii i stopniowe przechodzenie od szablonowych źródeł energii na rzecz energii odnawialnej; 3. transport poprawa jakości infrastruktury transportowej, postęp transportu publicznego, podniesienie jakości użytkowanych paliw, podniesienie sprawności technicznej środków transportu; 4. rolnictwo propagowanie metod produkcji przyjaznych środowisku, w tym ograniczenie stosowania pestycydów, opracowanie planów zalesiania i kierowania obszarami wiejskimi; 5. turystyka poprawa jakości usług turystycznych i kierowania turystyką masową, tworzenie stref ochronnych na obszarach szczególnie wrażliwych, zachęcanie do uprawiania turystyki w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Zobacz także środowiskowe programy działania, Szósty Środowiskowy Program Działania

Czym jest Piąty Środowiskowy Program znaczenie w Słownik na P .