plan działania rzecz co to jest
Co oznacza Plan działania na rzecz Jednolitego Rynku: Europejską w roku 1997 i przyjęty w trakcie.

Czy przydatne?

Czym jest Plan działania na rzecz Jednolitego Rynku

Definicja z ang. Action Plan for the Single Market, z niem. Aktionsplan für den Binnenmarkt.

Definicja: dokument przedstawiony poprzez Komisję Europejską w roku 1997 i przyjęty w trakcie szczytu Porady UE w czerwcu 1997, gdzie zaproponowano podjęcie działań zmierzających do poprawy warunków funkcjonowania rynku wewnętrznego Wspólnoty. Zwłaszcza zakładano w nim: 1. wzmocnienie kontroli przedsiębiorstw; 2. ułatwienie dostępu przedsiębiorcom do informacji na temat zasad funkcjonowania rynku wewnętrznego; 3. uproszczenie obowiązujących zasad narodowych i wspólnotowych; 4. wzmocnienie obowiązujących regulaminów prawnych

Czym jest Plan działania na rzecz znaczenie w Słownik na P .