działania plan co to jest
Co oznacza plan działania: strategicznym planem UE definiującym cele w obrębie zwalczania różnego.

Czy przydatne?

Czym jest plan działania

Definicja z ang. Action plan, z niem. Aktionsplan.

Definicja: (z angielskiego: Action Plan) jest strategicznym planem UE definiującym cele w obrębie zwalczania różnego rodzaju nadużyć finansowych na terenie Wspólnoty. Obejmuje moment 200103; jest częścią większej strategii (200105) skierowanej przeciwko przestępstwom gospodarczym, która została opracowana poprzez Komisję, zaakceptowana poprzez Radę i ostatecznie przyjęta poprzez Parlament. Wskazuje on główne środki i instrumenty będące w dyspozycji Wspólnoty, których użycie ma zwiększyć efektywność prowadzonych działań w dziedzinie walki z przestępczością gospodarczą. Między innymi przewiduje powiększenie nadzoru nad zamówieniami publicznymi, szersze włączenie państw kandydackich do strategii zwalczania tego rodzaju przestępstw, szersze włączenie Komisji w mechanizm przygotowywania regulaminów i regulacji prawnych zmniejszających ryzyko wystąpienia nadużyć finansowych i korupcji. Przewiduje również skuteczniejszą kontrolę nad funduszami Wspólnoty Europejskiej, koordynację działań OLAF i podjęcie innych adekwatnych czynności w tym zakresie

Czym jest plan działania znaczenie w Słownik na P .