netto płatnicy co to jest
Co oznacza płatnicy netto: do budżetu ogólnego są większe od świadczeń z niego pozyskiwanych.

Czy przydatne?

Czym jest płatnicy netto

Definicja z ang. net contributors, z niem. Nettozahler.

Definicja PŁATNICY NETTO: państwa członkowskie UE, których wpłaty do budżetu ogólnego są większe od świadczeń z niego pozyskiwanych. Największymi płatnikami netto są największe i w najwyższym stopniu zamożne państwa UE (Niemcy, Francja, Ogromna Brytania, Włochy)

Czym jest płatnicy netto znaczenie w Słownik na P .

Co znaczy Pentagonale:
Definicja Inicjatywa Środkowoeuropejska płatnicy netto co to jest.
Co znaczy PSE:
Definicja parametry stopnia wsparcia producenta płatnicy netto definicja.
Co znaczy Polityka Regionalna:
Definicja celów i narzędzi ich realizacji odnosząc się do regionów. Podejmuje działania zmierzające do rozwoju społeczno-ekonomicznego, likwidacji albo znacznego ograniczania skutków negatywnych zjawisk płatnicy netto co znaczy.
Co znaczy Procedura Współpracy:
Definicja prawa wspólnotowego wprowadzony na mocy Jednolitego Aktu Europejskiego stanowiący równocześnie pierwszą próbę powiększenia roli Parlamentu Europejskiego w procesie ustawodawczym. Po przyjęciu płatnicy netto słownik.
Co znaczy Polityka Konkurencji:
Definicja na wprowadzaniu instrumentów i systemów wykorzystywanych ochronie wolnej konkurencji i przeciwdziałających praktykom zmierzającym do zdobycia pozycji dominującej na rynku i jej nadużywania. Wymóg płatnicy netto znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: