zadaniowe podzespoły co to jest
Co oznacza podzespoły zadaniowe: funkcjonujących w strukturze Międzyresortowego Zespołu ds.

Czy przydatne?

Czym jest podzespoły zadaniowe

Definicja z ang. task components, z niem. Aufgabe Komponenten.

Definicja: trzydzieści siedem podzespołów funkcjonujących w strukturze Międzyresortowego Zespołu ds. Przygotowania Negocjacji Akcesyjnych z Unią Europejską. W ich skład wchodzą przedstawiciele poszczególnych ministerstw, których zadaniem jest przygotowanie dokumentacji i projektów stanowisk negocjacyjnych w obszarach negocjacyjnych odpowiadających kompetencji danego resortu. W okolicy podzespołów zajmujących się kwestiami negocjacyjnymi istnieje pięć podzespołów horyzontalnych opracowujących analizy i badających oceny wpływu procesu integracji w płaszczyźnie społeczno-ekonomicznej (Podzespół nr 32), budżetowej (Podzespół nr 34), zastosowania doświadczeń krajów członkowskich i stowarzyszonych w przygotowaniu do negocjacji (Podzespół nr 33), strategii informacyjnej (Podzespół nr 35) i kampanii dyplomatycznej i promocji zewnętrznej (Podzespół nr 36). Przy opracowaniu stanowiska negocjacyjnego ważną rolę odgrywają w szczególności dwa podzespoły; nr 32 (Rządowe Centrum Studiów Strategicznych) ocenia społeczno-gospodarcze konsekwencje zobowiązań akcesyjnych przyjętych w danym obszarze, z kolei nr 34 (Ministerstwo Finansów) bada konsekwencje budżetowe przyjęcia regulacji prawnych obowiązujących w danym rozdziale negocjacyjnym

Czym jest podzespoły zadaniowe znaczenie w Słownik na P .