rozwojowa badawczo polityka co to jest
Co oznacza polityka badawczo-rozwojowa: Jednolity Akt Europejski, której celem jest wzmacnianie.

Czy przydatne?

Czym jest polityka badawczo-rozwojowa

Definicja z ang. research and development policy, z niem. Forschungs- und Entwicklungspolitik.

Definicja: polityka zapoczątkowana poprzez Jednolity Akt Europejski, której celem jest wzmacnianie podstaw naukowo-technicznych przemysłu Wspólnoty Europejskiej i sprzyjanie postępowi jego konkurencyjności na poziomie międzynarodowym, a również wspomaganie wszelkiej działalności badawczej uznanej za niezbędną opierając się na postanowień TWE. Dla zapewnienia realizacji tak zdefiniowanego celu Wspólnota na całym swoim obszarze wspomaga przedsiębiorstwa, w tym również małe i średnie, ośrodki badawcze i uczelnie w prowadzonych badaniach i rozwijaniu techniki na najwyższym poziomie. Działania Wspólnoty w prowadzeniu tej polityki mają charakter jedynie uzupełniający wobec działalności krajów członkowskich, co znaczy, Iż to właśnie na nich spoczywa kluczowy ciężar realizacji polityki. Równocześnie TWE przewiduje, Iż polityki krajowe i polityka prowadzona na szczeblu Wspólnoty będą ze sobą spójne i skoordynowane. Do instrumentów i systemów realizacji tej polityki należy: 1. realizowanie programów badań, programów doświadczalnych i programów rozwoju technicznego poprzez wspieranie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczymi i uczelniami wyższymi; 2. wspieranie współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi w dziedzinach, w jakich prowadzone są badania, postęp techniczny i doświadczenia; 3. rozpowszechnianie wyników badań, doświadczeń i rozwoju technicznego; 4. stymulowanie kształcenia i zwiększanie mobilności naukowców we Wspólnocie

Czym jest polityka badawczo-rozwojowa znaczenie w Słownik na P .