rozwojowa badawczo polityka co to jest
Co oznacza polityka badawczo-rozwojowa: Jednolity Akt Europejski, której celem jest wzmacnianie.

Czy przydatne?

Czym jest polityka badawczo-rozwojowa

Definicja z ang. research and development policy, z niem. Forschungs- und Entwicklungspolitik.

Definicja POLITYKA BADAWCZO-ROZWOJOWA: polityka zapoczątkowana poprzez Jednolity Akt Europejski, której celem jest wzmacnianie podstaw naukowo-technicznych przemysłu Wspólnoty Europejskiej i sprzyjanie postępowi jego konkurencyjności na poziomie międzynarodowym, a również wspomaganie wszelkiej działalności badawczej uznanej za niezbędną opierając się na postanowień TWE. Dla zapewnienia realizacji tak zdefiniowanego celu Wspólnota na całym swoim obszarze wspomaga przedsiębiorstwa, w tym również małe i średnie, ośrodki badawcze i uczelnie w prowadzonych badaniach i rozwijaniu techniki na najwyższym poziomie. Działania Wspólnoty w prowadzeniu tej polityki mają charakter jedynie uzupełniający wobec działalności krajów członkowskich, co znaczy, Iż to właśnie na nich spoczywa kluczowy ciężar realizacji polityki. Równocześnie TWE przewiduje, Iż polityki krajowe i polityka prowadzona na szczeblu Wspólnoty będą ze sobą spójne i skoordynowane. Do instrumentów i systemów realizacji tej polityki należy: 1. realizowanie programów badań, programów doświadczalnych i programów rozwoju technicznego poprzez wspieranie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczymi i uczelniami wyższymi; 2. wspieranie współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi w dziedzinach, w jakich prowadzone są badania, postęp techniczny i doświadczenia; 3. rozpowszechnianie wyników badań, doświadczeń i rozwoju technicznego; 4. stymulowanie kształcenia i zwiększanie mobilności naukowców we Wspólnocie

Czym jest polityka badawczo-rozwojowa znaczenie w Słownik na P .

Co znaczy Polska Fundacja Im. Roberta Schumana:
Porównanie pozarządowa powołana w 1991 poprzez między innymi T. Mazowieckiego i P. Nowinę-Konopkę. Jej celem jest wspieranie wszelkich proeuropejskich inicjatyw politycznych i socjalnych, aktywizowanie i polityka badawczo-rozwojowa co znaczy.
Krzyżówka Pozycja Dominująca:
Dlaczego wykładnią ETS to jest taka pozycja przedsiębiorcy, która umożliwia mu zniekształcanie pozycji na rynku właściwym poprzez podejmowanie działań niezależnych od konkurentów i konsumentów. Pozycja ta polityka badawczo-rozwojowa krzyżówka.
Co to jest Pesca:
Jak lepiej jedna z inicjatyw wspólnotowych i wykonywana 199499 wspierająca przemiany strukturalne w sektorze rybołówstwa polityka badawczo-rozwojowa co to jest.
Słownik Produkty Regionalne:
Kiedy specyficzne, zgodne dla danego regionu produkty rolne, których produkcja korzysta ze specjalnych uprawnień polityki rolnej polityka badawczo-rozwojowa słownik.
Czym jest Proces Z Cardiff:
Od czego zależy koordynacji polityki strukturalnej, którego celem jest poprawa funkcjonowania rynków towarowych i kapitałowych, przyjęty w trakcie posiedzenia Porady UE w 1998 w Cardiff (stąd nazwa). Obejmuje on polityka badawczo-rozwojowa czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: