wspólnoty eksportowa polityka co to jest
Co oznacza polityka eksportowa Wspólnoty: handlowej polegający się na zasadach ustalonych w art.

Czy przydatne?

Czym jest polityka eksportowa Wspólnoty

Definicja z ang. export policy of the Community, z niem. Exportpolitik der Gemeinschaft.

Definicja: jeden z przedmiotów wspólnej polityki handlowej polegający się na zasadach ustalonych w art. 133 TWE i wspólnotowym kodeksie celnym. Naczelną zasadą p.e. jest zapewnienie pełnej swobody w eksporcie towarów z terenu Wspólnoty niezależnie od sytuacji, gdy eksport: 1. może przyczynić się do stworzenia niedoborów na rynku Wspólnoty; 2. dotyczy dóbr rzadkich, w tym w szczególności dóbr kultury; 3. mógłby sprzeciwić się zasadom moralności; 4. stanowić zagrożenie zdrowia i życia ludzi, zwierząt i roślin; 5. mógłby stanowić zagrożenie bezpieczeństwa międzynarodowego; 6. mógłby stanowić zagrożenie ochrony własności przemysłowej i handlowej; 7. jest sprzeczny z interesem Wspólnoty. W ramach p.e. państwa członkowskie Wspólnoty w art. 132 TWE przyjęły na siebie zobowiązanie harmonizacji krajowych mechanizmów wspierania eksportu, do którego przeważnie użytkowanych form należą: ubezpieczenia kredytów eksportowych; gwarancje kredytowe; szkolenia i seminaria dla małych i średnich przedsiębiorstw; wsparcie udziału w wystawach międzynarodowych

Czym jest polityka eksportowa Wspólnoty znaczenie w Słownik na P .