polityka finansowa unii co to jest
Co oznacza polityka finansowa Unii Europejskiej: Wspólnoty w międzynarodowym systemie finansowym.

Czy przydatne?

Czym jest polityka finansowa Unii Europejskiej

Definicja z ang. The financial policy of the European Union, z niem. Die Finanzpolitik der Europäischen Union.

Definicja: zmierza do wzmocnienia pozycji Wspólnoty w międzynarodowym systemie finansowym, przyczynia się również do dynamicznego rozwoju oferty usług finansowych skierowanych do podmiotów gospodarczych i obywateli krajów członkowskich, podejmuje działania stabilizujące europejski rynek finansowy i przeciwdziała pojawianiu się barier ograniczających swobodę przepływu usług finansowych i kapitału

Czym jest polityka finansowa Unii znaczenie w Słownik na P .