konkurencji polityka co to jest
Co oznacza polityka konkurencji: instrumentów i systemów wykorzystywanych ochronie wolnej.

Czy przydatne?

Czym jest polityka konkurencji

Definicja z ang. competition policy, z niem. Wettbewerbspolitik.

Definicja: polityka polegająca na wprowadzaniu instrumentów i systemów wykorzystywanych ochronie wolnej konkurencji i przeciwdziałających praktykom zmierzającym do zdobycia pozycji dominującej na rynku i jej nadużywania. Wymóg prowadzenia tej polityki Wspólnota przyjęła na siebie w art. 3 ust. 1 lit. g, odpowiednio z którym jednym z obszarów jej działania jest powstanie mechanizmu zapewniającego, Iż konkurencja w ramach rynku wewnętrznego nie ulegnie zakłóceniu. Polityka ta ma typowy charakter ponadnarodowy decyzje o jej zakresie, zasięgu czy użytkowanych instrumentach podejmują nie poszczególne państwa członkowskie, lecz instytucje Wspólnoty (porada, Komisja czy Parlament). Ogół instrumentów używanych przy prowadzeniu tej polityki można podzielić na zasadnicze ekipy: 1. odnoszące się do przedsiębiorstw (art. 8186 TWE) zakaz porozumień ograniczających konkurencję i zakaz nadużywania pozycji dominującej; 2. odnoszące się do krajów członkowskich (art. 8789 TWE) zakaz nadużywania przedsiębiorstw publicznych i zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa

Czym jest polityka konkurencji znaczenie w Słownik na P .