konkurencji polityka co to jest
Co oznacza polityka konkurencji: instrumentów i systemów wykorzystywanych ochronie wolnej.

Czy przydatne?

Czym jest polityka konkurencji

Definicja z ang. competition policy, z niem. Wettbewerbspolitik.

Definicja POLITYKA KONKURENCJI: polityka polegająca na wprowadzaniu instrumentów i systemów wykorzystywanych ochronie wolnej konkurencji i przeciwdziałających praktykom zmierzającym do zdobycia pozycji dominującej na rynku i jej nadużywania. Wymóg prowadzenia tej polityki Wspólnota przyjęła na siebie w art. 3 ust. 1 lit. g, odpowiednio z którym jednym z obszarów jej działania jest powstanie mechanizmu zapewniającego, Iż konkurencja w ramach rynku wewnętrznego nie ulegnie zakłóceniu. Polityka ta ma typowy charakter ponadnarodowy decyzje o jej zakresie, zasięgu czy użytkowanych instrumentach podejmują nie poszczególne państwa członkowskie, lecz instytucje Wspólnoty (porada, Komisja czy Parlament). Ogół instrumentów używanych przy prowadzeniu tej polityki można podzielić na zasadnicze ekipy: 1. odnoszące się do przedsiębiorstw (art. 8186 TWE) zakaz porozumień ograniczających konkurencję i zakaz nadużywania pozycji dominującej; 2. odnoszące się do krajów członkowskich (art. 8789 TWE) zakaz nadużywania przedsiębiorstw publicznych i zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa

Czym jest polityka konkurencji znaczenie w Słownik na P .

Co znaczy Polityki Unii Europejskiej:
Definicja ustanawiające Wspólnotę Europejską dały podstawy krajom członkowskim do podjęcia wspólnych działań w wielu dziedzinach. W ten sposób wykształciły się szczegółowe obszary aktywności i uzgodnień w polityka konkurencji co to jest.
Co znaczy Program Informowania Społeczeństwa:
Definicja polityki informacyjnej rządu polskiego, zainicjowany poprzez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i zatwierdzony do realizacji w 1999. Jego celem jest stałe informowanie społeczeństwa polskiego o polityka konkurencji definicja.
Co znaczy Polityka Energetyczna:
Definicja funkcjonowaniu wewnętrznego rynku energii elektrycznej Wspólnoty polityka, do której głównych celów należy zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego krajów członkowskich, poprawa ochrony środowiska i polityka konkurencji co znaczy.
Co znaczy Polityka Kulturalna:
Definicja nie była w sferze szczególnego zainteresowania Wspólnoty Europejskiej, dopiero od 1969 stała się tematem licznych spotkań na szczycie szefów krajów i rządów krajów członkowskich. W 1974 Parlament polityka konkurencji słownik.
Co znaczy Polityka Społeczna:
Definicja instrumentów podejmowanych w ramach Wspólnoty, dotyczących zwłaszcza zatrudnienia i ubezpieczeń socjalnych, zabezpieczenia społecznego (pomoc społeczna), równouprawnienia pracujących kobiet i polityka konkurencji znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: