kulturalna polityka co to jest
Co oznacza polityka kulturalna: szczególnego zainteresowania Wspólnoty Europejskiej, dopiero od.

Czy przydatne?

Czym jest polityka kulturalna

Definicja z ang. cultural policy, z niem. Kulturpolitik.

Definicja: początkowo kultura nie była w sferze szczególnego zainteresowania Wspólnoty Europejskiej, dopiero od 1969 stała się tematem licznych spotkań na szczycie szefów krajów i rządów krajów członkowskich. W 1974 Parlament Europejski przyjął rezolucję o ochronie kultury europejskiej, a w 1979 ustanowił komisję do spraw polityki kulturalnej. Dopiero przyjęcie traktatu z Maastricht stało się fundamentem prawną aktywności WE w tej dziedzinie. Stwierdza się w nim, Iż kultura stanowi sferę narodowej suwerenności krajów członkowskich, z kolei rolą Wspólnoty jest zachęcanie krajów do współpracy i działań mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy, szerzenie kultury i historii narodów europejskich, zachowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego o europejskim znaczeniu, niekomercyjną wymianę dóbr kultury, twórczości artystycznej w tym również audiowizualnej. W ramach prowadzonej od 1992 poprzez UE p.k. wykonywane były trzy programy: Kalejdoskop (199699, promocja działalności artystycznej i kulturalnej), Ariane (199799, promocja książek i czytelnictwa), Raphael (19972000, zachowanie dziedzictwa kulturowego). W 1998 postanowiono zastąpić je jednolitym programem ramowym Kultura 2000. UE prowadzi także inne programy, na przykład: Europejski Miesiąc Kultury, Europejskie Miasto Kultury. Aktualnie p.k. w UE zajmuje się Dyrekcja Generalna Wychowania i Kultury

Czym jest polityka kulturalna znaczenie w Słownik na P .