polityka ochrony konsumentów co to jest
Co oznacza polityka ochrony konsumentów Unii Europejskiej: Generalnych UE, obejmuje działania.

Czy przydatne?

Czym jest polityka ochrony konsumentów Unii Europejskiej

Definicja z ang. consumer policy European Union, z niem. Verbraucherpolitik der Europäischen Union.

Definicja POLITYKA OCHRONY KONSUMENTÓW UNII EUROPEJSKIEJ: prowadzona poprzez jedną z Dyrekcji Generalnych UE, obejmuje działania skoncentrowane na szerokiej ochronie konsumenta i propagowaniu ważnych dla niego informacji, zabezpieczeniu jego praw i interesów ekonomicznych i podniesieniu w ten sposób standardu życia obywateli. Przeciwdziała stosowaniu nagannych praktyk na rynku Wspólnoty Europejskiej odnosząc się do konsumentów, w tym w szczególności związanych z nieuczciwą reklamą produktów i usług. Minimalizuje sporo zagrożeń wynikających z wprowadzenia produktów albo usług o niewłaściwej jakości albo niezapewniających odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa użytkownikowi. Ponadto p.o.k. dąży do zrównania pozycji konsumentów i producentów i sprzedawców na rynku. Wspiera i integruje działania ochronne wobec konsumentów podejmowane poprzez poszczególne państwa Wspólnoty. Regulacje prawne Wspólnoty w tym zakresie obejmują regulaminy o charakterze ogólnym regulaminy o reklamie wprowadzającej w błąd konsumenta, o niedozwolonych postanowieniach umownych, o sprzedaży towarów i gwarancji na nie i o ustalaniu cen. Ponadto regulacje prawne odnoszą się do konkretnych sektorów i sposobów sprzedaży. Zwłaszcza to są dyrektywy: o produktach spożywczych, kosmetykach, produktach medycznych, tekstyliach. Dotyczą także umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, kredytu konsumenckiego i sprzedaży na odległość. Regulacje prawne Wspólnoty w dziedzinie szeroko rozumianej ochrony konsumenta zawierają również dyrektywy określające procedury wdrażania i stosowania odpowiedniego prawa i dyrektywy nakładające na zgodne krajowe władze wymóg implementacji regulacji chroniących konsumenta. Zobacz także polityka konsumencka: Strategia na lata 200203

Czym jest polityka ochrony konsumentów znaczenie w Słownik na P .

Co znaczy Piąty Środowiskowy Program Działania:
Porównanie zrównoważonemu postępowi) program działania Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska, obejmujący 199397, lecz docelowo wykonywany do 2000. Zakłada on podejmowanie działań zorientowanych polityka ochrony konsumentów unii europejskiej co znaczy.
Krzyżówka Partia Europejskich Socjalistów:
Dlaczego Party of European Socialists, PES) ukonstytuowana w 1992 na podbudowie Związku Partii Socjaldemokratycznych i Socjalistycznych Wspólnoty Europejskiej istniejącego od 1974. Idee koordynacji działań polityka ochrony konsumentów unii europejskiej krzyżówka.
Co to jest Plan Schillera:
Jak lepiej przygotowany poprzez K. Schillera w 1969, polegający się na koncepcji ekonomistów integracji walutowej. Zakładał dochodzenie do EMU w etapach: 1. koordynacja polityk gospodarczych krajów polityka ochrony konsumentów unii europejskiej co to jest.
Słownik Protekcja Uwarunkowana:
Kiedy instrumentów wspólnej polityki handlowej, wykorzystywany ochronie rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej. Jego wykorzystywanie ograniczone jest porozumieniami zawartymi w ramach Światowej polityka ochrony konsumentów unii europejskiej słownik.
Czym jest Północnoamerykańskie Porozumienie O Wolnym Handlu:
Od czego zależy North American Free Trade Agreement, NAFTA) układ zawarty pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Meksykiem tworzący strefę wolnego handlu, obowiązujący od 1994. Wg jego postanowień pośrodku polityka ochrony konsumentów unii europejskiej czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: