polityka ochrony konsumentów co to jest
Co oznacza polityka ochrony konsumentów Unii Europejskiej: Generalnych UE, obejmuje działania.

Czy przydatne?

Czym jest polityka ochrony konsumentów Unii Europejskiej

Definicja z ang. consumer policy European Union, z niem. Verbraucherpolitik der Europäischen Union.

Definicja: prowadzona poprzez jedną z Dyrekcji Generalnych UE, obejmuje działania skoncentrowane na szerokiej ochronie konsumenta i propagowaniu ważnych dla niego informacji, zabezpieczeniu jego praw i interesów ekonomicznych i podniesieniu w ten sposób standardu życia obywateli. Przeciwdziała stosowaniu nagannych praktyk na rynku Wspólnoty Europejskiej odnosząc się do konsumentów, w tym w szczególności związanych z nieuczciwą reklamą produktów i usług. Minimalizuje sporo zagrożeń wynikających z wprowadzenia produktów albo usług o niewłaściwej jakości albo niezapewniających odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa użytkownikowi. Ponadto p.o.k. dąży do zrównania pozycji konsumentów i producentów i sprzedawców na rynku. Wspiera i integruje działania ochronne wobec konsumentów podejmowane poprzez poszczególne państwa Wspólnoty. Regulacje prawne Wspólnoty w tym zakresie obejmują regulaminy o charakterze ogólnym regulaminy o reklamie wprowadzającej w błąd konsumenta, o niedozwolonych postanowieniach umownych, o sprzedaży towarów i gwarancji na nie i o ustalaniu cen. Ponadto regulacje prawne odnoszą się do konkretnych sektorów i sposobów sprzedaży. Zwłaszcza to są dyrektywy: o produktach spożywczych, kosmetykach, produktach medycznych, tekstyliach. Dotyczą także umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, kredytu konsumenckiego i sprzedaży na odległość. Regulacje prawne Wspólnoty w dziedzinie szeroko rozumianej ochrony konsumenta zawierają również dyrektywy określające procedury wdrażania i stosowania odpowiedniego prawa i dyrektywy nakładające na zgodne krajowe władze wymóg implementacji regulacji chroniących konsumenta. Zobacz także polityka konsumencka: Strategia na lata 200203

Czym jest polityka ochrony konsumentów znaczenie w Słownik na P .