regionalna polityka co to jest
Co oznacza polityka regionalna: realizacji odnosząc się do regionów. Podejmuje działania.

Czy przydatne?

Czym jest polityka regionalna

Definicja z ang. regional policy, z niem. Regionalpolitik.

Definicja: UE zbiór wybranych celów i narzędzi ich realizacji odnosząc się do regionów. Podejmuje działania zmierzające do rozwoju społeczno-ekonomicznego, likwidacji albo znacznego ograniczania skutków negatywnych zjawisk socjalnych i gospodarczych, a również dąży do niwelowania skrajnych różnic w rozwoju poszczególnych regionów. Na obszarze Wspólnoty szczególnie intensywnie prowadzone są działania p.r. w Grecji, Hiszpanii, Portugalii, południowych Włoch, Sardynii, Irlandii i na wschodnich terenach Niemiec. P.r. realizuje własne cele, uwzględniając zasady: pomocniczości, dodawalności, partnerstwa, koncentracji środków i programowania. Zobacz także zasady polityki regionalnej

Czym jest polityka regionalna znaczenie w Słownik na P .