regionalna polityka co to jest
Co oznacza polityka regionalna: realizacji odnosząc się do regionów. Podejmuje działania.

Czy przydatne?

Czym jest polityka regionalna

Definicja z ang. regional policy, z niem. Regionalpolitik.

Definicja POLITYKA REGIONALNA: UE zbiór wybranych celów i narzędzi ich realizacji odnosząc się do regionów. Podejmuje działania zmierzające do rozwoju społeczno-ekonomicznego, likwidacji albo znacznego ograniczania skutków negatywnych zjawisk socjalnych i gospodarczych, a również dąży do niwelowania skrajnych różnic w rozwoju poszczególnych regionów. Na obszarze Wspólnoty szczególnie intensywnie prowadzone są działania p.r. w Grecji, Hiszpanii, Portugalii, południowych Włoch, Sardynii, Irlandii i na wschodnich terenach Niemiec. P.r. realizuje własne cele, uwzględniając zasady: pomocniczości, dodawalności, partnerstwa, koncentracji środków i programowania. Zobacz także zasady polityki regionalnej

Czym jest polityka regionalna znaczenie w Słownik na P .

Co znaczy Proces Z Cardiff:
Porównanie koordynacji polityki strukturalnej, którego celem jest poprawa funkcjonowania rynków towarowych i kapitałowych, przyjęty w trakcie posiedzenia Porady UE w 1998 w Cardiff (stąd nazwa). Obejmuje on polityka regionalna co znaczy.
Krzyżówka Prezydencja:
Dlaczego filaru UE P. (Urząd Przewodniczącego) nie odgrywa samodzielnej roli. Odmiennie jest w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, gdzie P. reprezentuje Unię w kwestiach wchodzących w polityka regionalna krzyżówka.
Co to jest Polska:
Jak lepiej Rzeczpospolita) kraj w środkowej Europie, nad Morzem Bałtyckim. Graniczy z Niemcami, Czechami, Słowacją, Rosją, Ukrainą, Białorusią, Litwą. Pow. 321,685 tys. km2, zróżnicowane ukształtowanie terenu polityka regionalna co to jest.
Słownik Pełnomocnik Rządu Do Spraw Integracji Europejskiej Oraz Pomocy Zagranicznej:
Kiedy poprzez Radę Ministrów uchwałą nr 11 z 26 stycznia 1991 z powodu podpisania Układu Europejskiego z Unią Europejską w grudniu 1990. Pełnomocnik działał w ramach Urzędu Porady Ministrów, odpowiadał za polityka regionalna słownik.
Czym jest Polityka Imigracyjna Unii Europejskiej (Wspólnoty Europejskiej):
Od czego zależy rozwijania koncepcji zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych krajów członkowskich UE była konieczność zharmonizowania narodowych p.i. Do czasu wejścia w życie traktatu z Amsterdamu państwa polityka regionalna czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: