społeczna polityka co to jest
Co oznacza polityka społeczna: podejmowanych w ramach Wspólnoty, dotyczących zwłaszcza zatrudnienia.

Czy przydatne?

Czym jest polityka społeczna

Definicja z ang. social policy, z niem. Sozialpolitik.

Definicja: ogół działań i instrumentów podejmowanych w ramach Wspólnoty, dotyczących zwłaszcza zatrudnienia i ubezpieczeń socjalnych, zabezpieczenia społecznego (pomoc społeczna), równouprawnienia pracujących kobiet i mężczyzn, poprawy zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, kształcenia zawodowego i dokształcania młodzieży, prawa zrzeszania się i zawierania umów zbiorowych pomiędzy pracodawcami i pracownikami. P.s. jest ściśle związana ze swobodą przepływu osób w ramach Wspólnoty, przez wzgląd na czym do jej głównych zasad należy: 1. sumowanie uprawnień społecznych nadanych pracownikom, osobom samozatrudniającym się i ich rodzinom poprzez poszczególne państwa członkowskie; 2. prawo do wypłaty świadczeń osobom przebywającym w regionie jakiegokolwiek państwa członkowskiego. Schemat wspólnej p.s. rozpoczął kształtować się dopiero w połowie lat 80., kiedy to zrodziła się koncepcja europejskiej przestrzeni socjalnej, zakładająca wprowadzenie jednolitych zasad i standardów w tym zakresie; przedtem każde z krajów członkowskich prowadziło p.s. w oparciu o własny narodowy schemat p.s.P.s. Wspólnoty może być rozpatrywana w dwóch wymiarach: 1. regulacyjnym, który obejmuje dyrektywy, rozporządzenia i wytyczne, określające min. poziom wymogów w dziedzinie prawa pracy i praw społecznych, ujednolicając w ten sposób obowiązujące standardy prawne; 2. redystrybucyjnym, który obejmuje działanie Funduszy Strukturalnych Unii, w tym w szczególności Europejskiego Funduszu Socjalnego. Zobacz także polityka zatrudnienia, Europejski Fundusz Społeczny

Czym jest polityka społeczna znaczenie w Słownik na P .