strukturalna polityka co to jest
Co oznacza polityka strukturalna: rolnej zorientowany na wspieranie produktywności i modernizację.

Czy przydatne?

Czym jest polityka strukturalna

Definicja z ang. structural policy, z niem. Strukturpolitik.

Definicja: jeden z obszarów wspólnej polityki rolnej zorientowany na wspieranie produktywności i modernizację rolnictwa, a również między innymi podnoszenie kwalifikacji zawodowych ludności wiejskiej, tworzenie dla niej miejsc pracy poza rolnictwem, promowanie ochrony środowiska w produkcji rolnej. Zobacz także Sekcja Orientacji

Czym jest polityka strukturalna znaczenie w Słownik na P .