polityka zakresie młodzieży co to jest
Co oznacza polityka w zakresie młodzieży: członkowskich i nie jest traktowana jako oddzielny obszar.

Czy przydatne?

Czym jest polityka w zakresie młodzieży

Definicja z ang. youth policies, z niem. Jugendpolitik.

Definicja: stanowi sferę suwerenności krajów członkowskich i nie jest traktowana jako oddzielny obszar działań UE. Mieści się z kolei w dziedzinie wielu innych polityk, gdzie młodzież jest obiektem inicjatyw podejmowanych poprzez UE, na przykład polityki oświatowej, socjalnej, rynku pracy. Początkowo traktaty założycielskie WE nie zawierały ?Xadnych prawnych określeń dotyczących realizacji wspólnej polityki w kwestiach młodego pokolenia, określone to zostało dopiero w traktacie z Maastricht. W tytule VIII tego dokumentu Polityka socjalna, nauka, szkolenie zawodowe i młodzież (art. 126) jako zadanie Wspólnoty zmienia się wspieranie zamiany studentów, młodzieży i nauczycieli. W ramach prowadzonej polityki wykonywane były programy: Młodzież na rzecz Europy (199599), poświęcony dla młodych ludzi niemających możliwości kształcenia się i pracy, i Europejska Służba Ochotnicza (1996 99), pozwalający na młodzieży w państwach UE poprzez sześć do dwunastu miesięcy uczestnictwo w realizacji projektów o tematyce socjalnej i ochrony środowiska. Aktualnie oba te programy zastąpił nowy Młodzież, zaprojektowany na 200006

Czym jest polityka w zakresie młodzieży znaczenie w Słownik na P .