europejskiej unii polityki co to jest
Co oznacza polityki Unii Europejskiej: Europejską dały podstawy krajom członkowskim do podjęcia.

Czy przydatne?

Czym jest polityki Unii Europejskiej

Definicja z ang. European Union policy, z niem. Politik der Europäischen Union.

Definicja: traktaty ustanawiające Wspólnotę Europejską dały podstawy krajom członkowskim do podjęcia wspólnych działań w wielu dziedzinach. W ten sposób wykształciły się szczegółowe obszary aktywności i uzgodnień w ramach UE, do których po traktacie z Maastricht dołączyły następne sfery wspólnego działania. To są: polityka budżetowa, energetyczna, konkurencji, kulturalna, ochrony konsumenta, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, oświatowa i w dziedzinie młodzieży, praw człowieka, wspólnotowa polityka przemysłowa, wspólna polityka rolna, w tym rybołówstwo socjalna, stowarzyszeniowa, środków przekazu, transportowa, wobec krajów rozwijających się, badawczo-rozwojowa, regionalna, strukturalna, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, polityka w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Zobacz także p. eksportowa, p. finansowa, p. interwencyjna, p. azylowa, p. imigracyjna, p. wizowa; prawa fundamentalne i Karta praw fundamentalnych, Europejski Fundusz Rozwoju, konwencje z Lomé, umowy o stowarzyszeniu

Czym jest polityki Unii Europejskiej znaczenie w Słownik na P .