północnoamerykańskie co to jest
Co oznacza Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu: Trade Agreement, NAFTA) układ zawarty.

Czy przydatne?

Czym jest Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu

Definicja z ang. The North American Free Trade Agreement, z niem. Der nordamerikanische Freihandelsabkommen.

Definicja: (z angielskiego: North American Free Trade Agreement, NAFTA) układ zawarty pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Meksykiem tworzący strefę wolnego handlu, obowiązujący od 1994. Wg jego postanowień pośrodku piętnastu lat powinny być zniesione cła i bariery w przepływie towarów, usług, inwestycji zagranicznych. NAFTA nie jest więc porozumieniem, które miałoby doprowadzić do wspólnej polityki handlowej czy koordynacji polityki gospodarczej na wzór UE, aczkolwiek wykracza także poza zwyczajne umowy handlowe, omawia gdyż zasady rozwiązywania sporów, ochronę środowiska i własności intelektualnej, stawia zadanie zapewnienia trwałego wzrostu na terytorium. W wyniku realizacji traktatu powstaje największy w świecie rynek (375 mln ludności, 6,5 bln dol. rocznej produkcji), konkurencyjny wobec UE. Jego ziszczenie może jednak napotykać przeszkody wynikające z poważnych różnic w rozwoju państw uczestniczących w umowie. Z drugiej strony atrakcyjność NAFTA jest spora dla dalszych krajów Ameryki Łacińskiej. Swój akces zgłosiło Chile. Dynamicznie rozwijające się w latach 90. inicjatywy integracji regionalnej na tym obszarze prowadzą także do idei poszerzenia NAFTA na Amerykę Południową i utworzenia docelowo wolnego rynku amer. Zobacz także Wspólnota Andyjska, MERCOSUR, Caricom

Czym jest Północnoamerykańskie znaczenie w Słownik na P .