pracownik co to jest
Co oznacza pracownik: Sprawiedliwości to jest osoba, która pod czyimś nadzorem świadczy ustaloną.

Czy przydatne?

Czym jest pracownik

Definicja z ang. employee, z niem. Mitarbeiter.

Definicja: w świetle orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości to jest osoba, która pod czyimś nadzorem świadczy ustaloną usługę o określonej wartości ekonomicznej albo właśnie straciła pracę, lecz jest w stanie podjąć inną. Termin ten odnosi się nie tylko do osób pracujących w pełnym wymiarze czasu, ale również zatrudnionych na pół etatu, na moment stały albo czasowy

Czym jest pracownik znaczenie w Słownik na P .