wspólnotowe prawo co to jest
Co oznacza prawo wspólnotowe: Europejskiej. Jego pierwotnymi źródłami są traktaty tworzące.

Czy przydatne?

Czym jest prawo wspólnotowe

Definicja z ang. Community law, z niem. Gemeinschaftsrecht.

Definicja: rozumie się pod nim prawo Wspólnoty Europejskiej. Jego pierwotnymi źródłami są traktaty tworzące Wspólnoty i modyfikujące w sposób zasadniczy ich funkcjonowanie. A zatem: Traktat (8 kwietnia 1951, Paryż) o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, traktaty rzymskie (25 marca 1957) o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Traktat o fuzji organów (1965), Jednolity Akt Europejski (1986), Traktat o UE (1992), traktat z Amsterdamu (1997), traktat z Nicei (2000) i umowy o przystąpieniu do pierwotnej szóstki następnych państw. Prawo to uzupełniają akty wydawane poprzez instytucje WE, w formie wiążących rozporządzeń, instrukcji decyzji, i nie mających takiego charakteru zaleceń i recenzji. Oprócz tego wchodzą w ten zakres również umowy podpisywane z krajami trzecimi (na przykład Układy Europejskie czy konwencje z Lomé) i porozumienia zawierane pomiędzy krajami członkowskimi. Cały majątek prawny Wspólnoty ( acquis communautaire) stanowi wykładnię postępowania krajów członkowskich, a i wszelakie starania o członkostwo wiążą się z jego przyjęciem poprzez nowych kandydatów

Czym jest prawo wspólnotowe znaczenie w Słownik na P .