europejskiej wspólnoty co to jest
Co oznacza preferencja Wspólnoty Europejskiej: oznaczająca pierwszeństwo zbytu produktów rolnych.

Czy przydatne?

Czym jest preferencja Wspólnoty Europejskiej

Definicja z ang. preference of the European Community, z niem. Präferenz der Europäischen Gemeinschaft.

Definicja: jedna z zasad Wspólnej Polityki Rolnej, oznaczająca pierwszeństwo zbytu produktów rolnych wytworzonych na terenie Wspólnoty. Zasada ta stanowi formę ochrony rynku wewnętrznego Wspólnoty przed konkurencją produktów pochodzących z krajów trzecich. Zobacz także solidarność finansowa, jednolitość rynku produktów rolnych

Czym jest preferencja Wspólnoty znaczenie w Słownik na P .